Szczegóły szkolenia

Data

27.09.2019

Temat

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

Miejsce

Gdańsk , Sala konferencyjna Hotelu Mercure ,ul. Jana Heweliusza 22

Szczegóły

I. Wprowadzenie. Ogólne założenia nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Kierunki zmian.

II. Najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej.

 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania
 • Czynności stron i sądu służące przygotowania rozstrzygnięcia
 • Odpowiedź na pozew
 • Pisma przygotowawcze
 • Plan rozprawy
 • Założenie rozstrzygnięcia sprawy na jednym terminie. Przebieg rozprawy według planu
 • Ograniczenia czasowe w przedstawieniu twierdzeń i dowodów
 • Wyrok zaoczny
 • Zakładane przez ustawodawcę korzyści z wprowadzonej zmiany
 1. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa podmiotowego
 • Cel i założenia wprowadzanych zmian
 • Klauzula generalna
 • Pismo nie będące pozwem
 • Pozew oczywiście bezzasadny
 • Tzw. „łańcuch zażaleń”
 • Wnioski o wyłączenie sędziego
 • Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnie wyroku
 • Kara za ubliżenie sądowi na piśmie
 1. Dowody
 • Zmiany o charakterze ogólnym
 • Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna
 • Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym
 • Zeznania świadków
 • Opinia biegłego
 1. Uzasadnienie wyroków i postępowanie odwoławcze
 • Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnienie wyroków
 • Apelacja
 • Zażalenie
 • Skarga na orzeczenie referendarza
 1. Zarys zmian w postępowaniu w sprawach gospodarczych
 2. Zarys zmian w innych postępowaniach odrębnych
 3. Najważniejsze zmiany postępowania mające na celu usprawnienie postępowania
 • Zasada rejestracja czynności sądu
 • Właściwość sądu
 • Skład sądu na posiedzeniu
 • Kompetencje referendarza sądowego
 • Komunikacja sądu ze stronami
 • Interwencja uboczna
 • Koszty procesu
 • Formularze sądowe
 • Oplata za rozszerzenie powództwa
 • Doręczenia
 • Wydawanie postanowień
 • Wysłuchanie stron
 • Publiczna dostępność posiedzeń
 • Sygnalizacja uchybień
 • Postępowanie pojednawcze
 • Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych
 • Zarzut potrącenia
 • Ocena sędziowska
 • Uzasadnienie postanowień wpadkowych
 • Doręczenie postanowień w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności
 • Postępowanie grupowe
 1. Postępowanie zabezpieczające
 • Założenia wprowadzanych zmian
 • Zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania
 • Tryb rozstrzygania o zabezpieczeniu
 • Doręczenia postanowień dotyczących zabezpieczenia
 • Rozpoznawanie zażalenia
 • Następstwo hipotek
 1. Koszty sądowe
 • Cele wprowadzanych zmian
 • Urealnienie opłat sądowych
 • Minimalna opłata sądowa
 • Stawki opłat sądowych
 • Obniżki opłat
 • Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia
 • Uproszczenie systemu poboru opłat
 • Zwolnienie spółek handlowych od kosztów sądowych
 • Przyznawanie należności
 1. Przepisy wprowadzające i przejściowe

III. Podsumowanie. Najważniejsze prawa i obowiązki stron w nowym procesie cywilnym.

IV. Panel dyskusyjny

Pobierz zgłoszenie

Lub skorzystaj z poniższego formularza

Formularz

Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe; indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!DANE DO FAKTURY

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz nazwę placówki.

NABYWCA

ODBIORCA