Szczegóły szkolenia

Data

30.09.2019

Temat

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego

Miejsce

TORUŃ, COPERNICUS TORUŃ HOTEL, Bulwar Filadelfijski 11

Szczegóły

I. Wprowadzenie. Ogólne założenia nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Kierunki zmian.

II. Najważniejsze zmiany w procedurze cywilnej.

 1. Przygotowanie sprawy do rozpoznania
 • Czynności stron i sądu służące przygotowania rozstrzygnięcia
 • Odpowiedź na pozew
 • Pisma przygotowawcze
 • Plan rozprawy
 • Założenie rozstrzygnięcia sprawy na jednym terminie. Przebieg rozprawy według planu
 • Ograniczenia czasowe w przedstawieniu twierdzeń i dowodów
 • Wyrok zaoczny
 • Zakładane przez ustawodawcę korzyści z wprowadzonej zmiany
 1. Przeciwdziałanie nadużyciu prawa podmiotowego
 • Cel i założenia wprowadzanych zmian
 • Klauzula generalna
 • Pismo nie będące pozwem
 • Pozew oczywiście bezzasadny
 • Tzw. ?łańcuch zażaleń?
 • Wnioski o wyłączenie sędziego
 • Wnioski o sprostowanie, uzupełnienie i wykładnie wyroku
 • Kara za ubliżenie sądowi na piśmie
 1. Dowody
 • Zmiany o charakterze ogólnym
 • Fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna
 • Czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym
 • Zeznania świadków
 • Opinia biegłego
 1. Uzasadnienie wyroków i postępowanie odwoławcze
 • Ogłaszanie, doręczanie i uzasadnienie wyroków
 • Apelacja
 • Zażalenie
 • Skarga na orzeczenie referendarza
 1. Zarys zmian w postępowaniu w sprawach gospodarczych
 2. Zarys zmian w innych postępowaniach odrębnych
 3. Najważniejsze zmiany postępowania mające na celu usprawnienie postępowania
 • Zasada rejestracja czynności sądu
 • Właściwość sądu
 • Skład sądu na posiedzeniu
 • Kompetencje referendarza sądowego
 • Komunikacja sądu ze stronami
 • Interwencja uboczna
 • Koszty procesu
 • Formularze sądowe
 • Oplata za rozszerzenie powództwa
 • Doręczenia
 • Wydawanie postanowień
 • Wysłuchanie stron
 • Publiczna dostępność posiedzeń
 • Sygnalizacja uchybień
 • Postępowanie pojednawcze
 • Wymagania co do treści pozwu i innych pism procesowych
 • Zarzut potrącenia
 • Ocena sędziowska
 • Uzasadnienie postanowień wpadkowych
 • Doręczenie postanowień w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności
 • Postępowanie grupowe
 1. Postępowanie zabezpieczające
 • Założenia wprowadzanych zmian
 • Zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania
 • Tryb rozstrzygania o zabezpieczeniu
 • Doręczenia postanowień dotyczących zabezpieczenia
 • Rozpoznawanie zażalenia
 • Następstwo hipotek
 1. Koszty sądowe
 • Cele wprowadzanych zmian
 • Urealnienie opłat sądowych
 • Minimalna opłata sądowa
 • Stawki opłat sądowych
 • Obniżki opłat
 • Opłata od wniosku o uzasadnienie orzeczenia
 • Uproszczenie systemu poboru opłat
 • Zwolnienie spółek handlowych od kosztów sądowych
 • Przyznawanie należności
 1. Przepisy wprowadzające i przejściowe

III. Podsumowanie. Najważniejsze prawa i obowiązki stron w nowym procesie cywilnym.

IV. Panel dyskusyjny

Pobierz zgłoszenie

Lub skorzystaj z poniższego formularza

Formularz

Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe; indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!DANE DO FAKTURY

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz nazwę placówki.

NABYWCA

ODBIORCA