Szczegóły szkolenia

Data

27.09.2019

Temat

Świadczenia wychowawcze 500 plus, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Miejsce

Białystok, Hotel Branicki, ul. Zamenhofa 25

Szczegóły

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  „Program 500+”

 • Ustalanie składu rodziny, opieka naprzemienna, urodzenie dziecka przez nieletnią matkę, rodziny patchworkowe.
 • Kiedy dzieli się świadczenie wychowawcze, a kiedy nie.
 • Przesłanki negatywne, które uniemożliwiają przyznanie świadczenia wychowawczego.
 • Na jaki okres należy przyznać świadczenie cudzoziemcowi spoza UE.
 • Forma przyznawania świadczenia wychowawczego,
 • Preferencyjne przyznawanie 500+ dla dzieci nowonarodzonych oraz przepisy zapewniające ciągłość wypłaty w przypadku śmierci osoby pobierającej świadczenie wychowawcze,
 • Nowe procedury stosowane przy zmianie miejsca zamieszkania osoby pobierającej 500+

Obliczanie dochodów przy ustalaniu prawa do świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego – zasiłku rodzinnego i dodatków, becikowego, szo i funduszu alimentacyjnego.

 • Ustalanie dochodu w roku bazowym, w tym: dochody osób rozliczających się na podstawie podatku zryczałtowanego, dochód ze sprzedaży nieruchomości.
 • Dochody utracone i uzyskane, zapisy ustaw, a interpretacja, weryfikacja dochodów utraconych i uzyskanych po 3 miesiącach.
 • Katalog dochodów utraconych i uzyskanych – największe problemy i dylematy.
 • Dochód z gospodarstwa rolnego, dzierżawa, wielkość gospodarstwa, od którego ustala się dochód.
 • Dochód z alimentów.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

 • Ustalanie składu rodziny, urodzenie dziecka przez nieletnią matkę, rodziny patchworkowe, dzieci niepełnosprawne.
 • Konieczność zasądzania alimentów przez osoby samotnie wychowujące dzieci przy ubieganiu się o zasiłki rodzinne i dodatki – art. 7 pkt 5 i art. 24a ust. 4-6 ustawy.
 • Świadczenie rodzicielskie ? zasady przyznawania, świadczenie rodzicielskie a zasiłek dla bezrobotnych, kiedy świadczenie rodzicielskie może pobierać ojciec dziecka. Praca rodzica a prawo do świadczenia rodzicielskiego.
 • Zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Czy ma znaczenie kolejność alimentacji przy ubieganiu się o szo ? Dwa świadczenia opiekuńcze w rodzinie – art. 27 ust. 5 ustawy.

Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 • Zasady i tryb przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym ustalanie składu rodziny.
 • Podwyższenie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
 • Wszczynanie lub przyłączanie się organu właściwego do postępowania egzekucyjnego w sprawie egzekucji wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Bezskuteczna egzekucja a kolejność zaliczania wyegzekwowanych kwot alimentów – art. 28 ustawy. Nienależnie pobrane alimenty w trakcie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 • Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Wydawanie decyzji w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zwrot prawa jazdy.
 • Składanie wniosków o ściganie z art. 209 kk po zmianie ustawy. Czy należy składać zawiadomienie o domniemaniu popełnienia przestępstwa z art. 209 kk?

Panel dyskusyjny –  zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami dotyczącymi: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń dobry start, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i prowadzonego podstępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Szczegółowe omawianie konkretnych przypadków przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Pobierz zgłoszenie

Lub skorzystaj z poniższego formularza

Formularz

Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe; indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!DANE DO FAKTURY

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz nazwę placówki.

NABYWCA

ODBIORCA