Szczegóły szkolenia

Data

04.10.2019

Temat

Zmiany w ustawie o pomocy społecznej

Miejsce

RZESZÓW, Sala konferencyjna GRAND HOTEL RZESZÓW ul. Dymnickiego 1A

Szczegóły

Temat: Nowelizacja przepisów ustawy o pomocy społecznej 2019 oraz praktyczne aspekty realizacji zadań przez ośrodki pomocy społecznej.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 • Nowe uprawnienia kierownika w przypadku braku współdziałania strony;
 • Zmiany w zakresie prowadzenia rodzinnych domów pomocy społecznej – rola gminy;
 • Procedura kierowania do domu pomocy społecznej z uwzględnieniem nowelizacji przepisów dotyczących ustalania odpłatności;
 • strona decyzji ustalającej odpłatność;
 • kiedy umowa a kiedy decyzja dla osób zobowiązanych?
 • ustalenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w przypadku uniemożliwienia pracownikowi socjalnemu przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, zasady proporcjonalnego podziału zobowiązań;
 • nowy katalog zwolnień z obowiązku wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – zwolnienia obligatoryjne i fakultatywne;
 • praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów – zmiana decyzji o odpłatności, terminy na zawarcie nowej umowy lub wydanie decyzji, elementy umowy, terminy ustalenia odpłatności, egzekucja zaległych odpłatności z umowy, gromadzenie dokumentacji, rodzinny wywiad środowiskowy.
 • Nowe zasady ustalania odpłatności za pobyt osób bezdomnych w schroniskach;
 • Zmiany w zakresie aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 • Nowe obowiązki informacyjne osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności;
 • Zwrot świadczeń wypłaconych po śmierci osoby uprawnionej;

Inne zmiany w obszarze pomocy społecznej

 • Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+, a rozliczenie świadczeń w trybie art. 99 ustawy o pomocy społecznej;
 • Trzynasta emerytura;
 • Zaświadczenia dla studentów – wydawać czy nie?
 • Dochody ze stosunku pracy osób poniżej 26 roku życia, a sposób ustalania dochodu w pomocy społecznej.
 • Zadania pomocy społecznej a RODO.

Pobierz zgłoszenie

Lub skorzystaj z poniższego formularza

Formularz

Cena obejmuje wykład z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik multimedialnych; profesjonalne materiały szkoleniowe; indywidualne konsultacje z wykładowcą; kawa, herbata; obiad; certyfikat uczestnictwa. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!DANE DO FAKTURY

Płatności należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury w ciągu 7 dni przelewem. Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
PROSIMY O WPISANIE NR FAKTURY NA DOWODACH WPŁATY oraz nazwę placówki.

NABYWCA

ODBIORCA