Szkolenia

Formy szkoleń

$

Szkolenia otwarte

Dostępne dla wszystkich chętnych, udział w nich jest dobrowolny. Każde szkolenie otwarte ma z góry ustalony autorski program. Zasadą jest przekazywanie wiedzy przez szkolącego, ale również wymiana informacji pomiędzy uczestnikami szkolenia. Każde szkolenie otwarte ma z góry ustalony autorski program.

Aktualne informacje o planowanych kursach otwartych są w zakładce ZGŁOSZENIA

$

Szkolenia zamknięte

Organizowane na potrzeby konkretnego podmiotu. Taka formuła zapewnia trafne dostosowanie tematyki planowanych zajęć do potrzeb konkretnej grupy, a przede wszystkim realizowanych ćwiczeń praktycznych.

Poznanie specyfiki pracy stosunkowo jednolitej grupy umożliwia maksymalizację efektywności szkolenia, ale też wzbogacenie go o elementy consultingu.

$

Szkolenia indywidualne

To prestiżowe zajęcia odbywające się bezpośrednio między uczestnikiem a trenerem. Adresowane są do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.

W szkoleniu takim biorą udział maksymalnie 3 osoby.

$

Interaktywne show

Wystąpienie publiczne o interaktywnym charakterze adresowane do liczebnej grupy odbiorców.

Ma bardzo widowiskowy charakter umiejętnie połączony z merytorycznym przekazem ustalonych wcześniej merytorycznych treści. Doskonale sprawdza się jako uzupełnienie spotkania firmowego czy konferencji.

Metodologia szkoleń

Każdy etap szkolenia opracowujemy w taki sposób, by zdobyte przez uczestników umiejętności były natychmiast możliwe do zastosowania w praktyce i dostosowane do zdefiniowanych wcześniej potrzeb danej grupy stanowiącej odbiorców szkolenia.

Pierwsze doświadczenia skutecznych działań powinny mieć miejsce podczas zajęć. Powoduje to wzmocnienie motywacji i zwiększenie pewności siebie w rzeczywistych sytuacjach społecznych. Taka forma szkoleń wydatnie zwiększa przyswajanie wiedzy, z uwagi na fakt, iż najwięcej umiejętności nabywa się w działaniu.

Wzmacniającą skuteczność samych zajęć osiągamy stosując metody treningu pamięci, w których niezależnie się specjalizujemy. Wdrażamy nowoczesną metodologię opartą na naturalnych właściwościach ludzkiego umysłu.

Nowatorski schemat szkoleniowy zapewniający maksymalną skuteczność zajęć:

Równoległy przekaz wiedzy

Interaktywny sposób prowadzenia spotkań

Kreowanie okreslonej liczby nawyków

Praktyczne warsztaty symulacyjne

Style prowadzenia zajęć

R

WykłAdy i prezentacje interaktywne

R

Aktywizujące treningi warsztatowe

R

Treningi nastawione na kreowanie nawyków

R

Studium przypadków

R

Treningi kompetencji interpersonalnych

R

Videotraining

R

Metodyka pracy grupowej

R

Presentation show

R

Multitreningi

W szkoleniach tych oprócz trenera prowadzącego bierze udział od dwóch do sześciu trenerów asystentów. Kilkakrotnie przyspiesza to proces percepcji, efektywność procesu szkolenia znacznie wzrasta.

R

Szkolenia ukryte

Określony przypadek, rzeczywisty lub definiowany na potrzeby szkolenia staje się pretekstem, do przeprowadzenia danego treningu lub diagnozy zespołu.