Wsparcie

 

PAKIET POMOC 365 – świadczenia

Pakiet Pomoc 365 – świadczenia jest usługą abonamentową polegająca na zapewnieniu możliwości podnoszenia kompetencji, dostarczania aktualnej wiedzy  oraz wsparcia merytorycznego z dziedziny świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego przez okres 12 miesięcy.  Za niską opłatę abonamentową uczestnik uzyskuje: możliwość skorzystania z trzech szkoleń w formacie webinarium oraz stałe wsparcie eksperckie przez cały okres objęty usługą Pomoc 365.

PAKIET POMOC 365 – pomoc społeczna

Pakiet Pomoc 365 ? pomoc społeczna,  jest usługą abonamentową polegająca na zapewnieniu możliwości podnoszenia kompetencji, dostarczania aktualnej wiedzy  oraz wsparcia merytorycznego z dziedziny pomocy społecznej przez okres 12 miesięcy.  Za niską opłatę abonamentową uczestnik uzyskuje: możliwość skorzystania z trzech szkoleń w formacie webinarium oraz stałe wsparcie eksperckie przez cały okres objęty usługą Pomoc 365. Zakres tematyczny usługi obejmuje między innymi:

  1. KPA w praktyce pomocy społecznej.
  2. Postępowanie administracyjne w pomocy społecznej- naruszenia art. 1 -10 przyczyną uchylenia decyzji administracyjnej.
  3. Windykacja w pomocy społecznej.
  4. Wywiad środowiskowy jako szczególna forma oględzin.
  5. Kontrowersje ? wspólne a samodzielne gospodarstwo domowe osób wspólnie zamieszkałych.
  6. Wywiad alimentacyjny a prawo do alimentów.
  7. Przyznawanie świadczeń (art.37, 38, 39) a dochód w pomocy społecznej.
  8. Kiedy uchylenie a kiedy wygaszenie decyzji administracyjnej?
  9. Przyznawanie świadczeń w dobie korona wirusa.
  10. Prawna ochrona osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.